Find Your Voice
jellycast home
AboutJoin Us ListenLoginContactHelp
jellycast: Powy?ej uszu
podcast logo

Latest Episode

Odcinek 00 - s?owem wst?pu
Kilka s?ów o tym, kim jestem, czemu robi? podcast i o czy ma on by?.
Download the latest episode
Note: in some browsers you may have to wait for the whole file to download before autoplay will launch.
Rozmowy z lud?mi kultury - twórcami, badaczami i entuzjastami. Powy?ej uszu to obszar, który mnie interesuje.
Powy?ej uszu to nie tylko objaw braku cierpliwo?ci do wszystiego, to te? sfera, w której formuje si? kultura. Do rozmowy zaprasza? b?d? tak twórców, jak badaczy czy entuzjastów.

Ways To Listen To This Podcast

1) Use your own podcast software
Add the URL below to your podcast software:

https://powyzejuszu.jellycast.com/podcast/feed/2

3) Use our Podcast Player (requires Flash)
Select an episode from the drop down menu below and the podcast will autoplay. Press the circular button to stop.

You need to download the flash player from Adobe.
Note: if no player is visible you will need to install the Flash Player plugin.

jellycast Directory